Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Kurator

Stängt just nu

Kinsi Eid

Öppettider
tisdag–torsdag 08.00–17.00
Telefon
Telefon 076-114 36 67
E-post
E-post kinsi.eid@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Stängt just nu

Katarina Örtenblad

Öppettider
tisdag, torsdag, fredag 08.00–17.00
Telefon
Telefon 076-825 08 68
E-post
E-post katarina.ortenblad@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Stängt just nu

Mikael Björnfot

Öppettider
måndag–tisdag 08.00–17.00
Telefon
Telefon 070-725 45 07
E-post
E-post mikael.bjornfot@edu.stockholm.se

Uppdaterad