Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Linda Svensson

E-post
E-post linda.2.svensson@edu.stockholm.se

Kurator

Stängt just nu

Kinsi Eid

Öppettider
tisdag–torsdag 08.00–17.00
Telefon
Telefon 076-114 36 67
E-post
E-post kinsi.eid@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Stängt just nu

Ulrika Persson

Öppettider
onsdag 08.00–17.00
Telefon
Telefon 070-725 45 07
E-post
E-post ulrika.2.persson@edu.stockholm.se

Uppdaterad