Experter i utbildningen

Fem globala företag, högskola och universitet i ett tätt samarbete som gynnar utbildningen.

Experternas närvaro kopplar samman studier på gymnasieskola och högskola med en anställning i näringslivet.

Experter från samarbetsparterna

  • bidrar med sin spetskompetens
  • kopplar delar av undervisningen till verkliga fall av arbetslivet.
  • närvarar i valda kursmoment vilket ger dig en bättre förståelse till vad som lärs ut och på vilka sätt kunskapen är viktig i arbetslivet.

Inspirationsföreläsningar

Samarbetsparterna bidrar med experter och föreläsare inom överenskommet och för utbildningen relevant område. Dessa experter och föreläsare identifieras i samverkan med lärarna på SSIS. Experten eller föreläsaren kan vara anställd av samarbetsparten eller anlitas utifrån. Föreläsningarna kan hållas med flera parter i syfte att skapa debatt kring det aktuella ämnet.

Case

Samarbetsparterna kan även introducera case som du arbetar vidare med tillsammans med lärare. Ibland med fortsatt närvaro av representanter från företag.

Arbetsplatsbesök

För att kunna erbjuda eleverna som studerar på SSIS erfarenhet av kunskapsutbyte i en realistisk miljö och för att kunna ge lämplig återkoppling till aktuell undervisning skall möjlighet till arbetsplatsbesök ges. I samband med dessa besök får eleverna möjlighet att genomföra studier på några av samarbetsparternas kontor.

Gymnasiearbeten

Du genomför ett gymnasiearbete om 100 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ingår i examensmålen på Teknikprogrammet och är ett bevis på att du är förberedd för kommande högskolestudier.

Inom gymnasiearbetet arbetar de flesta elever i grupp. Ämnena väljer du så att de stämmer in med den skolans inriktning mot entreprenöriellt lärande och innovation. Ett samarbete kring uppdrag inom ramen för denna kurs ska inledas där samarbetsparterna tillhandahåller idéer och konkreta förslag på innehåll till elevernas arbete.

Internationella samarbets- och utbytesprojekt

SSIS erbjuder internationell samverkan där både kultur- och kunskapsutbyte ingår.

Uppdaterad