Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är en integrerad del av skolan och finns alltid tillgängligt när skolan är öppen.

Du lär känna skolbiblioteket i en introduktion. Skolbiblioteket är en viktig resurs i ditt lärande.

Du har tillgång till

  • aktuell skön- och facklitteratur
  • databaser
  • tidningar
  • tidskrifter
  • uppslagsverk, både på svenska och engelska.

Studier eller avkoppling

Du kan att låna ljudböcker och talböcker. Du får hjälp med informationssökning och tips på vad du kan läsa i dina studier. 

Du får tips om litteratur som kittlar, spänning som darrar, vetenskap som lyser och förebilder som stärker.

Utöver vårat eget bibliotek har vi nära till Kista bibliotek, ett prisbelönt folkbibliotek i Kista Galleria, där du kan upptäcka ännu mer.

Uppdaterad