Teknikprogrammet

Är du intresserad av teknik i vid bemärkelse och teknikens roll i samhället? Hur teknisk utveckling påverkar människor och natur? Samverkan med arbetsliv och högskola är unik på SSIS.

Utbildningen fokuserar på människors möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Utbildningen är inriktad mot arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I utbildningen diskuterar du tekniska lösningars konsekvenser. Miljöfrågor har en central roll i utbildningen.

Du utvecklar

  • din förmåga att se samband mellan teori och tekniska lösningar i det experimentella arbetet
  • din förmåga att planera och genomföra experiment
  • din förmåga att genomföra fältstudier
  • din förmåga att göra iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt
  • din förmåga att tolka och redovisa resultat.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad