Teknikprogrammet

Är du intresserad av teknik i vid bemärkelse och teknikens roll i samhället? Hur teknisk utveckling påverkar människor och natur? Samverkan med arbetsliv och högskola är unik på SSIS.

Utbildningen fokuserar på människors möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Utbildningen är inriktad mot arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I utbildningen diskuterar du tekniska lösningars konsekvenser. Miljöfrågor har en central roll i utbildningen.

Du utvecklar

 • din förmåga att se samband mellan teori och tekniska lösningar i det experimentella arbetet
 • din förmåga att planera och genomföra experiment
 • din förmåga att genomföra fältstudier
 • din förmåga att göra iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt
 • din förmåga att tolka och redovisa resultat.

Inriktning information och medieteknik

Teknikprogrammets inriktning informations- och medieteknik vänder sig till dig som vill att arbeta med datorer och är intresserad av digital kommunikation.

Inriktningen fokuserar på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig programmering och att göra en modern webbsida som är dynamisk och interaktiv och hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet.

Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Gränssnittsdesign, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Ledarskap och organisation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2019: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 213 kB, nytt fönster)

Poängplan 2020: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 234 kB, nytt fönster)

Poängplan 2021: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Poängplan 2022: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 253 kB, nytt fönster)

Inriktning teknikvetenskap

Inriktning teknikvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av både teknik, matematik och fysik och vill koppla samman dessa ämnen.

Inriktningen teknikvetenskap omfattar kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

 • Din förmåga till analys, din kreativitet och förmåga att lösa problem och ta initiativ kommer att utvecklas.
 • Du genomför experiment från planering fram till tolkningen av resultatet
 • Du tränar dig i att förstå hela utvecklingsprocessen från idé till den färdiga produkten.
 • Du lär dig använda program och metoder som används mycket inom teknisk konstruktion.

Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Programmering 1, 100 poäng
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng
 • Konstruktion 1, 100 poäng
 • Ledarskap och organisation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2019: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 210 kB, nytt fönster)

Poängplan 2020: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 210 kB, nytt fönster)

Poängplan 2021: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 210 kB, nytt fönster)

Poängplan, preliminär, 2022: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf, 231 kB, nytt fönster)

Uppdaterad