Inriktning information och medieteknik

För dig som vill att arbeta med datorer och är intresserad av digital kommunikation.

Inriktningen fokuserar på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig programmering och att göra en modern webbsida som är dynamisk och interaktiv och hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet.

Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Gränssnittsdesign, 100 poäng
  • Entreprenörskap, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Ledarskap och organisation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2019: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan 2020: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan 2021: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan 2022: Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Uppdaterad