Inriktning teknikvetenskap

För dig som är intresserad av både teknik, matematik och fysik och vill koppla samman dessa ämnen.

Inriktningen teknikvetenskap omfattar kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

  • Din förmåga till analys, din kreativitet och förmåga att lösa problem och ta initiativ kommer att utvecklas.
  • Du genomför experiment från planering fram till tolkningen av resultatet
  • Du tränar dig i att förstå hela utvecklingsprocessen från idé till den färdiga produkten.
  • Du lär dig använda program och metoder som används mycket inom teknisk konstruktion.

Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Programmering 1, 100 poäng
  • Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng
  • Konstruktion 1, 100 poäng
  • Ledarskap och organisation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2019: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan 2020: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan 2021: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Poängplan, preliminär, 2022: Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Stockholm Science & Innovation School (pdf)

Uppdaterad